Waarom kiezen voor zonnepanelen?

  • door
Waarom kiezen voor zonnepanelen?

Dit artikel gaat over de vraag waarom kiezen voor zonnepanelen? Daar zijn diverse redenen voor en een aantal daarvan komen in dit artikel aan de orde. Daarnaast hebben we in het artikel ook over de mogelijkheden om zonnepanelen te huren. Lees daarom snel verder.

Energiebesparing door zonnepanelen

Door zelf energie op te wekken, verlaag je je energierekening. Hoe werkt dat? Op daken van woningen kun je dakpanelen zien. Dat is het zichtbare deel van een zonnepaneelinstallatie. Een ander belangrijk onderdeel is de omvormer, die de door de zonnepanelen geproduceerde gelijkstroom omzet in 230V wisselstroom voor gebruik in je woning. Die omvormer wordt aangesloten op het elektriciteitsnet.

Meerwaarde woning na plaatsing zonnepanelen

Een zonnepaneelinstallatie verhoogt de waarde van je woning. Met name de zonnepalen gaan geruime tijd mee. Ze vormen een investering, waarmee je energie bespaart, maar ook krijg je bij verkoop meer voor je woning. Bij het huren van zonnepanelen is dit niet direct het geval, omdat je geen eigenaar bent. Deze keuze brengt echter wel een hoop andere voordelen met zich mee.

Duurzame energie

Met zonlicht opgewekte energie is duurzame energie. Daar wordt mee bedoeld dat er voor de opwekking geen fossiele brandstoffen worden verbruikt. Verreweg de meeste Nederlandse elektriciteitscentrales werken op de genoemde brandstoffen. Daarvan is de voorraad echter niet onbeperkt

Vermindering CO2-uitstoot

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, wordt veel elektrische energie in Nederland opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Daarbij komt CO2 vrij. CO2 veroorzaakt het broeikaseffect. Dat effect is op zijn beurt weer verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Met de installatie van zonnepanelen lever je een bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Profiteren van de salderingsregeling

Als je met je zonnepanelen meer energie opwekt dan je nodig hebt, dan kan je die niet-gebruikte energie aan het elektriciteitsnet leveren. Daarvoor krijg je een vergoeding. Dat wordt salderen genoemd. Alhoewel de salderingsregeling tot 1 januari van 2023 geldt, wordt die vanaf die datum tot 2031 geleidelijk afgebouwd.

Energiebespaarlening

Om je te helpen bij de financiering van een zonnepaneleninstallatie bestaat er de energiebespaarlening. Die maakt het mogelijk om geld te lenen tegen gunstige voorwaarden. Diezelfde regeling is trouwens ook van toepassing op andere energiebesparende investeringen in je woning.

BTW terugvragen

De BTW die je over de aankoop van een zonne-energie-installatie betaalt, kan je bij de Belastingdienst terugvragen.

Huren van zonnepanelen

Als antwoord op de vraag waarom kiezen voor zonnepanelen, hebben we in dit artikel diverse redenen gegeven. 

Mocht jij nou geïnteresseerd zijn in de aanschaf van zonnepanelen. Neem dan ook in overweging dat het tegenwoordig is om zonnepanelen te huren. In dat geval betaal je maandelijks een bedrag in plaats van in 1 keer een grote investering. Op die manier maak je nog steeds gebruik van bovenstaande voordelen, maar dan tegenover een maandelijkse aflossing. Zeker interessant al mocht het op dit moment nog een te dure investering zijn.

Bekijk ook eens: