Ga naar de inhoud

Adverteren in de kennisbank

Wil jij een artikel in de kennisbank inclusief een follow-backlink naar jouw webshop of website? Neem dan contact op met info@sustainableworld.nl voor het ontvangen van een prijsofferte. Hieronder zie je de voorwaarden waaraan een artikel moet voldoen.

Voorwaarden voor het plaatsen van een artikel in de kennisbank:

  • Het artikel moet een H1 hebben met een zoekvolume van minimaal 50 zoekopdrachten per maand.
  • De H1 moet een vraag zijn.
  • Het artikel moet antwoord geven op de vraag.
  • Het artikel moet geschreven worden in de eerste persoon en in de jij-/je-vorm.
  • Het artikel moet niet te commercieel worden geschreven, maar juist informerend of inspirerend.
  • Het artikel moet minimaal 300 woorden lang zijn.
  • Het artikel moet bestaan uit unieke content. De content mag niet eerder gepubliceerd zijn op een ander platform.
  • Gebruik rechtenvrije afbeeldingen waar nodig.
  • Gebruik een heldere structuur, dus opsommingen en tussenkopjes gebruiken waar nodig.
  • Maximaal 3 uitgaande links in het artikel.