Ga naar de inhoud

Maak jouw bedrijf toekomstproof door klimaatneutraal te ondernemen

  • door

De kans is groot dat jij als ondernemer al hebt nagedacht over het verduurzamen van je onderneming of dat je al enige actie hebt ondernomen. Steeds meer consumenten en bedrijven zijn namelijk steeds bewuster als het gaat om duurzaamheid. Gelukkig maar, want dat het slecht gaat met het milieu en dat er nodig wat moet gebeuren is overduidelijk. Volgens het laatste IPCC-rapport wordt de werkelijkheid steeds somberder. De aarde warmt steeds sneller op, met ernstige gevolgen als resultaat. Zo heeft klimaatverandering al gezorgd voor gevolgen die deels niet meer onomkeerbaar zijn. Mens, dier en de natuur ondervinden grote schade. Zo kun je denken aan extreem weer dat het leefgebied van zowel mens als dier schaadt. Gelukkig is het nog niet helemaal te laat. Door snelle en drastische maatregelen te nemen kunnen we klimaatverandering dempen. Bedrijven zijn doorgaans grote vervuilers en daardoor is het zaak voor jou als ondernemer om kritisch te kijken naar de ecologische footprint van je onderneming. De Hedgehog Company kan je hierbij helpen en daar gaan we in dit artikel dieper op in. 

De noodzaak van maatregelen nemen

Maar eerst gaan we dieper in op de noodzaak. Bewustzijn creëren is enorm belangrijk, want jij als ondernemer moet begrijpen waarom je snelle en drastische veranderingen moet doorvoeren. Als de urgentie duidelijk is kunnen beslissingen gemakkelijker genomen worden. 

Klimaatverandering zorgt voor extremer weer. Dit is iets wat we zelf ten lijve hebben ondervonden in de afgelopen jaren. Zo hebben we extreme droogte gehad, overstromingen in Limburg en zorgde storm Eunice voor veel schade. Dit soort extreem weer zal in de toekomst alleen maar toenemen als we klimaatverandering niet tegengaan. Hittegolven, droogtes, overstromingen en andere vormen van extreem weer zullen ons land en de rest van de wereld teisteren.

Dit zorgt voor materiële schade, maar het tast ook het leefgebied aan van mens en dier. Door droogtes of overstromingen kunnen oogsten mislukken waardoor er voedselonzekerheid bestaat in bepaalde regio’s. Volgens het laatste IPCC-rapport zal bij toenemende klimaatverandering 3 miljard mensen in een kwetsbaar gebied komen te leven. Dat is bijna de helft van de gehele wereldbevolking. 

Dit zijn schrikbarende vooruitzichten die duidelijk maken dat we nodig actie moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat dit niet de werkelijkheid wordt. 

Wat kan jij als ondernemer doen om een steentje bij te dragen? 

Om een steentje bij te kunnen dragen moet je als ondernemer je eerst bewust zijn van je ecologische footprint. Waar liggen de kansen binnen jouw onderneming om veranderingen door te voeren die bij zullen dragen aan een klimaatneutraal bedrijf. De Hedgehog Company kan je hierbij helpen door de LCA-methode (Life Cycle Assessment) toe te passen. Dit is een methode dat aan de basis staat van de PEF-methode (Product Environmental Footprint). PEF is een methode waarmee je kunt meten wat de milieuprestatie van een product, dienst of bedrijf is gedurende de gehele levenscyclus ervan. Aan de hand van de resultaten kunnen consumenten gemakkelijker beoordelen hoe milieuvriendelijk een product, dienst of bedrijf is. 

Waarom is de LCA-methode belangrijk? 

Voordat je veranderingen kunt doorvoeren moet je eerst weten waar de kansen liggen. De LCA-methode helpt je hierbij. Deze methode brengt alle levenscyclusfasen van een product in kaart, waarbij er niet alleen wordt gekeken naar de CO2-uitstoot, maar ook naar andere belangrijke milieu-indicatoren. Je kunt immers veranderingen doorvoeren die je CO2-uitstoot beperken, maar als die veranderingen leiden tot een grotere impact op je waterverbruik dan kun je je afvragen of het wel de meest milieuvriendelijke oplossing is. De LCA-methode laat je breder kijken en betere strategische beslissingen nemen. 

Aan de hand van de LCA-methode analyseer je de gehele waardeketen, van productie tot aan levensduur. Door de hele keten te analyseren kun je zogenaamde hotspots identificeren. Dit zijn plekken in de keten waar winst valt te behalen op het gebied van milieuvriendelijkheid. Aan de hand van de resultaten kun je bijvoorbeeld je productontwerp zodanig aanpassen zodat je het aantal hotspots vermindert. 

Ook stelt de LCA-methode consumenten in staat om verschillende productgroepen met elkaar te benchmarken. Bijvoorbeeld het verschil in milieu-impact tussen een e-reader en fysieke boeken. Zodoende kunnen consumenten beter milieuvriendelijke productgroepen herkennen en duurzame keuzes maken. 

Wil jij graag weten waar de kansen in jouw keten liggen? Dan raden wij je aan om contact op te nemen met de Hedgehog Company. Zij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van de LCA-methode en doen dit volgens de internationale normen. De methode wordt toegepast aan de hand van jouw specifieke vraagstuk en bieden je waardevolle inzichten betreft hoe jij klimaatneutraal kan ondernemen. Een groene toekomst begint bij jezelf!