Ga naar de inhoud

De BENG berekening en de nieuwe energie-eisen in Nederland

De BENG berekening en de nieuwe energie-eisen in Nederland

In het dynamische landschap van bouwen en wonen in Nederland zijn er voortdurend nieuwe ontwikkelingen die de manier waarop we onze gebouwen ontwerpen en gebruiken, beïnvloeden. Een van de meest ingrijpende veranderingen die de bouw- en vastgoedsector heeft doorgemaakt, is de invoering van de BENG-berekening (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) sinds 1 januari 2021. Deze verandering heeft niet alleen de manier waarop we energieprestaties meten, maar ook hoe we onze gebouwen plannen, ingrijpend veranderd.

De weg naar energie-efficiëntie

De BENG-berekening vertegenwoordigt een baanbrekende verschuiving in de aanpak van het meten en verbeteren van de energieprestaties van gebouwen. In tegenstelling tot de voorgaande EPC-berekening, streeft de BENG-methode naar een naadloze aansluiting tussen theoretische berekeningen en de praktijk. Deze innovatieve benadering is ontworpen om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen. Maar wat houdt de BENG-berekening eigenlijk in?

De drie kritische indicatoren

BENG introduceert drie kritische indicatoren die bepalen of een nieuw gebouw voldoet aan de energie-eisen van vandaag:

  • Energiebehoefte: Deze indicator meet de totale hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water. Een lage energiebehoefte is een teken van een energiezuinig ontwerp.
  • Primair Energiegebruik: Hiermee wordt het totale primaire energiegebruik van een gebouw geëvalueerd, inclusief het energieverbruik voor apparaten en verlichting. Een lager primair energiegebruik is wenselijk om de ecologische voetafdruk te verkleinen.
  • Aandeel Hernieuwbare Energie: Deze indicator geeft aan welk percentage van de gebruikte energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen, zoals zonnepanelen of windturbines. Een hoger aandeel hernieuwbare energie draagt bij aan duurzaamheid.

NTA 8800

Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe bepalingsmethode de NTA 8800. De BENG-bepalingsmethode is vastgelegd in de NTA 8800, een norm die de fundamenten van de bouw- en vastgoedsector in Nederland heeft verschoven. Deze nieuwe benadering van energieprestaties is niet zomaar uit de lucht komen vallen; er zijn belangrijke redenen voor deze transitie.

De Europese Unie (EU) heeft een ambitieus doel: een energie-unie creëren die energiezekerheid en onafhankelijkheid waarborgt. Tegelijkertijd moet Nederland zich houden aan de klimaatdoelen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Strengere energie-eisen, zoals vastgelegd in de BENG-berekening, zijn een integraal onderdeel van deze inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en een duurzamere toekomst te bouwen.

De onmisbare BENG berekening

Nu begrijpen we de BENG-berekening en de achterliggende motivatie beter. Maar laten we de cruciale vraag niet vergeten: “BENG berekening nodig?” Het antwoord is ondubbelzinnig ja, vooral als u betrokken bent bij nieuwbouwprojecten. De BENG-berekening is niet slechts een administratieve formaliteit; het is de hoeksteen van een toekomstgericht bouwproces dat de lat hoger legt voor duurzaamheid en energie-efficiëntie.