Ga naar de inhoud

Bied je werknemers een veilige werkplek met deze 3 tips

  • door

Als werkgever zijnde heb je veel doelen waaraan je werkt, bijvoorbeeld: zo duurzaam mogelijk ondernemen, winst behalen, het bedrijf laten groeien en ervoor zorgen dat je werknemers zo veilig mogelijk naar hun werk kunnen gaan en zo beschermd mogelijk hun taken kunnen uitvoeren op de werkvloer. Ongelukken zitten in een klein hoekje en het is uiteraard doodzonde als je te laat bent met het doorvoeren van de juiste veiligheidsmaatregelen. Gelukkig zijn er vele praktische zaken die je op voorhand kan doorvoeren om de veiligheid van je werknemers zo goed mogelijk te waarborgen. In dit artikel gaan we dieper in op een aantal tips waarmee jij dit kunt bewerkstelligen. Zo kun je vandaag nog aan de slag met het verbeteren van de veiligheid van je werknemers. 

Waarom is het hebben van een veilige werkplek belangrijk?

Er zijn vele redenen waarom een veilige werkplek belangrijk is. Ten eerste is het als werkgever je wettelijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van je werknemers te waarborgen. Ten tweede zal een veilige werkplek voor je werknemers helpen het aantal ongevallen in je bedrijf te verminderen of het te voorkomen. Dit is niet alleen goed voor de werknemers, maar het kan ook helpen om de kosten van verzekeringspremies voor je bedrijf te verlagen. Tot slot is een veilige werkplek essentieel voor een productieve en positieve werkomgeving. Hoe veiliger je werknemers zich voelen des te beter ze zich zullen voelen op de werkplek. Dit zal zorgen voor gemotiveerde werknemers en betere resultaten. Andersom zal een onveilige werkplek zorgen voor gedemotiveerde werknemers en slechte resultaten. Uiteraard is de gezondheid van je werknemers de meest belangrijke reden om te zorgen voor een veilige werkplek. 

Hoe kun je de veiligheid op de werkplek verhogen? 

Om te zorgen voor een veilige werkplek kun je vele maatregelen nemen. Belangrijk is om een gezondheids- en veiligheidsbeleid op te stellen en deze ook uit te voeren. Daarnaast kun je trainingen geven aan je werknemers zodat ze bekend raken met het beleid. Rust de werkplekken uit met veiligheidsuitrusting, zoals een EHBO-kit. Leer ook je werknemers om te gaan met deze uitrusting zodat ze adequaat hulp kunnen bieden aan hun collega’s. 

Een gezondheids- en veiligheidsbeleid opstellen 

Een gezondheids- en veiligheidsbeleid is een belangrijk document waarin details staan over hoe je je werknemers kan beschermen tegen schade op de werkvloer. Hierbij kun je denken aan werkprocessen, eerste hulpvoorzieningen en noodprocedures. 

Geef je werknemers een training 

Het is belangrijk dat al je personeelsleden op de hoogte zijn van de procedures die je hebt ingesteld voor hun bescherming en welzijn. Zorg ervoor dat ze weten hoe alle processen in elkaar steken, wat de noodprocedures zijn en hoe ze om moeten gaan met mogelijke apparatuur ten behoeve van de veiligheid. Je kunt deze opleiding intern geven, maar je kunt er ook voor kiezen om het uit te besteden aan professionals. 

Veiligheidsuitrusting installeren 

Je dient ook geschikte veiligheidsuitrusting te installeren op de werkplek, zoals brandblussers en eerste hulp-kits. Deze uitrusting moet regelmatig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze nog goed werken. 

Zorg voor een opleiding eerste hulp aan je werknemers 

Geef al je personeel een EHBO-opleiding, zodat ze weten wat ze moeten doen in geval van nood. In een erkende EHBO-cursus leren zij hoe zij een situatie moeten beoordelen, eventuele onmiddellijke problemen moeten aanpakken en hulp moeten inroepen als dat nodig is. Deze cursus maakt meestal deel uit van de algemene veiligheidscursussen die op de werkplek gegeven moeten worden. 

Hoe kun je de veiligheid buiten de werkplek verhogen?

Het is niet alleen belangrijk om te zorgen dat je werknemers veilig kunnen werken op hun werkplek, maar ook te zorgen dat ze op een veilige manier op het werk kunnen komen. We hebben een aantal praktische tips opgesteld waarmee jij ook buiten zorgt voor voldoende veiligheid. 

  • Heeft het geijzeld en zijn de wegen glad rondom het bedrijf? Aarzel niet en ga strooizout kopen. Strooi voldoende rondom het gebouw zodat medewerkers die met de auto komen op een veilige manier kunnen komen. 
  • Zorg ervoor dat het buiten je bedrijf voldoende verlicht is. Zonder verlichting kunnen je werknemers gemakkelijk vallen of ergens tegenaan lopen. Daarnaast zorgt voldoende verlichting voor een verhoogd gevoel van veiligheid bij je werknemers. 
  • Zorg ervoor dat je bedrijf goed bereikbaar is met welk vervoer dan ook, zover je daar invloed op hebt. Als een bedrijf slecht bereikbaar is kan dat onveilige situaties opleveren, denk bijvoorbeeld aan een onverharde weg vol met kuilen. Uiteraard kun je zelf geen wegen aanleggen, maar je kunt bijvoorbeeld wel de gemeente attenderen op slechte wegen.