Ga naar de inhoud

Wat kan je zelf doen om het microplastic probleem aan te pakken?

  • door

We zijn er ons steeds meer van bewust dat microplastic een (potentieel) probleem kan gaan betekenen. Dit niet alleen voor ons milieu, maar ook voor de gezondheid van de mens en alle andere levende organismen die er zich op deze planeet bevinden. Het is mede om deze reden dat er steeds vaker wordt gezocht naar mogelijkheden om het probleem van microplastic aan te pakken. Wat kunnen we nu bijvoorbeeld zelf doen om ervoor te zorgen dat dit probleem een halt wordt toegeroepen? Wij hebben alvast enkele mogelijkheden op deze pagina verzameld. 

1.) Ga bewuster om met plastic

Plastic is, in tegenstelling tot wat er soms tegenwoordig wordt gepretendeerd helemaal geen slecht materiaal, integendeel. Sinds haar ontstaan in de jaren ’50 is elk jaar opnieuw gebleken hoe veelzijdig en interessant het gebruik van dit materiaal kan zijn. Het probleem is echter dat we te onzorgvuldig met plastic omgaan. Bovendien is het zo dat er heel veel plastic nog steeds in de natuur terechtkomt als zwerfvuil en dat kan niet. Veel mensen denken nog altijd dat plastic uiteindelijk wel helemaal zal verdwijnen in de natuur, maar dat is niet juist. Daarover vertellen we je verder op deze pagina meer. 

Voordat we verder gaan kijken we naar mogelijkheden om bewuster met plastic om te gaan. Eén van de vele zaken die je kan doen is bijvoorbeeld gebruikmaken van een herbruikbare fles. Ook geen gebruik maken van plastic zakjes om voeding in te doen, maar wel gebruik maken van herbruikbare potjes kan een significant verschil uitmaken. Probeer ook rekening te houden met het soort (verzorgings)producten waar je gebruik van maakt. Bepaalde merken hebben ervoor gekozen om microplastic te vervangen door alternatieven die aanzienlijk minder schadelijk zijn voor het milieu. Hier kan je dan ook zeker de nodige aandacht aan besteden.

2.) Gooi niet zomaar plastic afval in de natuur

Het wegwerpen van plastic in de natuur lijkt voor veel mensen niet zo risicovol. Ze hebben een bepaald product waar ze graag vanaf willen en de eenvoudigste manier om dat te doen is om ze gewoon in de natuur te gooien. De impact van dat ene stuk plastic op de natuur is echter veel groter dan je aanvankelijk vermoedt. Voor plastic geldt namelijk dat ze bijzonder moeilijk – en eigenlijk nooit volledig – wordt afgebroken. Wat gebeurt is dat het plastic steeds in kleiner wordende stukjes uit elkaar valt. Dit herhaalt zich totdat we spreken van microplastic. 

Voor microplastic geldt dat ze niet (of nauwelijks) met het blote oog zijn waar te nemen. Dit betekent dat we de aanwezigheid ervan in de natuur niet opmerken terwijl het er wel is. Uiteindelijk is het mogelijk dat deze ontzettend kleine deeltjes op deze manier als het ware terugvloeien naar de mensen. Dit bovendien vaak letterlijk in het water dat we drinken of in het voedsel dat we eten. Bewuster om leren gaan met plastic en zeker geen plastic afval zomaar in de natuur gooien zijn dan ook twee zaken die we met z’n allen kunnen ondernemen om de aanwezigheid van microplastic in ons milieu op z’n minst aanzienlijk terug te dringen.